Updated : Sep 29, 2019 in Làm Đẹp✅

Chè Khúc Bạch càng ăn càng ghiền/Laughing Cow Jelly DesertNguyên liệu/ ingredients:
**phần Rau Câu / Jello
Cheese đầu bò/ laughing cow cheese: 2 cục (Nhiệt độ phòng) / 2 pieces at room temperature
Sữa tươi/ whole milk: 225ml
Heavy whipping cream: 125ml
Đường phèn tán nhuyễn/rock sugar (white sugar): 100g
Rau Câu bột/jelly powder: 5g
Nước/water: 500ml

**phần trái cây / Fruits:
Nhãn tươi/fresh logan: 250g
Mít tươi/Jack fruit: 6 múi / 6 pieces

**phần Nước đường / syrup:
Đường phèn/rock sugar: 50g
Nước/water: 350ml

**Đá/ice cute: 2 Cup – 3 cups

** Nếu bạn nào thích hạnh nhân lat thì bỏ vô chè khúc bạch nha /you can put some roasted almond sliced on the top of the dessert if you would like.

Mình chúc các làm lần đầu thành công ngay nha

Bếp Nhà Linh 🌺

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://dungquatiz.com/category/lam-dep/

8 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *