Bất Động Sản✅

Quảng Ninh đất bán lung tung ko theo 1 chuẩn nào

Posted on

TRUYỀN HÌNH CỦA BAN – CHTV. Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh: chính quyền ngồi nhầm mâm, cướp quyền của toà toà án, lấy đất của người này cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác. source: https://dungquatiz.com Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dungquatiz.com/category/bat-dong-san/