Updated : Sep 27, 2019 in Công Nghệ✅

CẦN RẤT NHIỀU NHÂN LỰC CAO PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 4.0Sáng ngày 21/4/2019, tại Học viện Nông nghiệp việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo tổ…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Công nghệ: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *