Updated : Dec 31, 2019 in Công Nghệ✅

[Cách cài đặt mạng] Máy có Windowns 7Sinh viên khi vào trường sẽ cần cài mạng cho máy. Ban Truyền thông quyết định cho ra các seri cài đặt mạng cho các máy tính Windows 8, Windows 7, Macbook,… cho các bạn tân SV

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *