Updated : Dec 28, 2019 in Giải Trí✅

Cách Buộc Thẻo Câu Sông Chì Dưới • Bottom fishing rigCÁCH BUỘC THẺO CÂU SÔNG CHÌ DƯỚI • bottom fishing rig
Đây là cách buộc thẻo câu sông chì dưới đơn giản, dùng cho bác bác câu sông nước chảy siết, nhiều mắc vướng

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/giai-tri/

11 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *