Updated : Nov 30, 2019 in Bất Động Sản✅

Bắt số lượng ma túy đá cực khủng tại Nghệ An, thu giữ gần 700 bánh (600kg) trị giá 120 tỷ đồng.Nóng: Bắt số lượng ma túy đá cực khủng tại Nghệ An, thu giữ gần 700 bánh ma túy (600kg) trị giá 120 tỷ đồng. Khoảng 16h30 ngày 15/4/2019, Ban chuyên án…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dungquatiz.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *