Updated : Nov 30, 2019 in Bất Động Sản✅

Bán đất kiên giang.0336543484(1)Dt 127m2
Giá 300tr
Tho cu 50m2
Co hai nen lk
Lo 5m
Cách qlo 61 khoan 200m
Khu dan cu dong duc
Tap trung nhieu cty xi nghiep
Thich hop mua dau tu hoac kinh doanh nhà tro.

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dungquatiz.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *