Updated : Jan 06, 2020 in Giải Trí✅

Bài 1: Bàn cờ và quân cờ – Nguyễn Tài Phúc LâmBài giảng về bàn cờ và quân cờ Vua:
– Bàn cờ Vua;
– Các quân và cách xếp các quân.
Thực hiện:
Nguyễn Tài Phúc Lâm
10 Tuổi
Học viên lớp CCS Milky Way 1 – Học Cờ Cùng Kiện Tướng
Để xem đầy đủ các bài giảng của các bạn nhỏ, vui lòng xem tại:

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/giai-tri/

7 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *