Updated : Oct 29, 2019 in Du Lịch✅

“BẮC NAM HỘI TỤ” – PHẦN 3 – THĂM QUAN ĐỊA ĐẠO CỦ CHINgày 11 tháng 5 năm 2019. Gia đình “Bắc Nam” từ Vũng tàu tiến thẳng về thăm quan Địa đạo Củ Chi!

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://dungquatiz.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *