Updated : Oct 31, 2019 in Bất Động Sản✅

Bạc Liêu: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân nghèo | ANTVANTV | Những bệnh nhân, hộ dân được khám và cấp thuốc miễn phí lần này là những hộ nghèo, gia đình chính sách, người già… nhưng không có điều kiện…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://dungquatiz.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *