Updated : Sep 28, 2019 in Kinh Doanh✅

Áp dụng phương pháp Inbound vào Marketing như thế nào?Áp dụng Inbound vào hoạt động Digital Marketing trở nên dễ dàng hơn nếu như bạn đi theo hành trình khách hàng.
Sử dụng thành thạo các công cụ:
– CTA, Form, Landing Page,
– Email Marketing Chat bot, Conversation Tool
– Marketing Automation, Lead Scoring, Digital Ads Platform.

Tìm hiểu thêm về Inbound Marketing tại Việt Nam:
Đón đọc nội dung kiến thức chọn lọc về Tăng trưởng cho Doanh Nghiệp:

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://dungquatiz.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *