Updated : Nov 30, 2019 in Công Nghệ✅

anten đẳng hướng cho 5Gtần số thử nghiệm 5G: 3,5 GHz
với anten monopole có các ưu điểm:
– băng thông rộng
-bức xạ đẳng hướng

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Công nghệ: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *