Updated : Oct 31, 2019 in Kinh Doanh✅

Affiliate Marketing bài học 4 – tạo Fanpage và chạy quảng cáo để kiếm hoa hồng affiliateNếu bạn có kiến thức và kinh nghiệm về chạy quảng cáo, bạn có thể sử dụng các kênh trả phí để tiếp cận nhanh hơn và target chính xác hơn các khách hàng tiềm năng. Nhất là đối với các chiến dịch có thời gian ngắn hoặc có thưởng thì đây là một cách tuyệt vời để đạt được mục tiêu.

Dù bạn lựa chọn hình thức nào thì cũng nên hướng tới lợi ích của khách hàng, có như vậy việc kiếm tiền mới bền vững được.
Các bạn chú ý các keyword, brand key, tránh trường hợp truyền đạt sai thông điệp. Các trường hợp nghiêm trọng có thể bị hủy hoa hồng.

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://dungquatiz.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *