Updated : Dec 28, 2019 in Công Nghệ✅

Add-in Grid Highlighter – Tự động tô sáng đường viền dòng và cột trong ExcelĐây là Add-in Grid Highlighter – Tự động tô sáng đường viền dòng và cột tại ô nhập liệu trong Excel tôi viết đã gần 10 năm nay mới làm video share tới các bạn biết để sử dụng. Phiên bản hiện nay chạy trong Excel 32-bit nhé các bạn.
(*) Download:

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *