Updated : Dec 30, 2019 in Công Nghệ✅

3T-Soft: Tính toán vách – lõi thang máy bằng Prokon (ETABS 2016 – 2017)#3tsoft #prokon #tinhtoanvachloi #tínhtoánvách #Tínhtoánlõithangmáy
– Các công cụ của 3T-Soft hiện có:
+ Lấy nội lực từ ETABS 9.7.4 và 2013 trở lên cho Prokon
+ Lấy tiết diện mặt cắt Cột, vách lõi từ Autocad vào Prokon ( mọi phiên bản cad)
+ Tính toán tải trọng động đất theo 9386-2012.
+ Tính toán tải trọng gió (Gió tĩnh + Gió động) theo 2737-1995
+ Tính toán bulong bản mã theo 5575-2012
+ Tính toán tự động Sàn lấy nội lực từ SAFE theo 5574-2012
+…..
+ Thống kê thép thanh + thép hình (mọi phiên bản cad).
+ Thống kê danh mục (mọi phiên bản cad).
+ Thống kê cấu kiện (mọi phiên bản cad).
+ Vẽ và thống kê lanh tô, ô văng tự động (mọi phiên bản cad).
+….
(Updating………….)

Download tại:

Nguồn: https://dungquatiz.com/

Xem thêm bài viết khác: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *