Updated : Nov 11, 2019 in Du Lịch✅

Thăm Quan Địa Đạo Củ Chi (p2)Thăm quan địa đạo củ chi , di tích lịch sử nổi tiếng , của củ chi, mang dấu ấn của việt nam , đồng thời móc son lịch sử của dân tộc việt nam ba…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://dungquatiz.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *