Giếng cổ trên cù Lao Chàm, Quảng Nam 25.05.2019Giếng cổ trên cù Lao Chàm, Quảng Nam 25.05.2019.

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://dungquatiz.com/category/du-lich/

Leave a Reply