Updated : Nov 11, 2019 in Công Nghệ✅

Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia “Khát vọng khởi nghiệp trong thời kỳ 4.0” | QTVTại FLC Hạ Long, 500 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nhân lớn, có uy tín trong nước đã được lắng nghe những bài học kinh nghiệm về khởi nghiệp…

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Công nghệ: https://dungquatiz.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *