Biển đồ sơn Hải Phòng về đêm đẹp long lanh yêu lắm Hải Phòng ơi.Tôi người Hải Phòng.

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://dungquatiz.com/category/du-lich/

2 Comments

  1. Karaoke Kênh Âm nhạc - Giải trí 10/11/2019
  2. My family 10/11/2019

Leave a Reply