Updated : Nov 10, 2019 in Sức Khỏe✅

600 CÂU HỎI THI GPLX – ÁP DỤNG SÁT HẠCH TỪ 01.01.2020*** Nếu được Chính phủ thông qua sẽ tiến hành giảng dạy vào tháng 7/2019 và áp dụng thi sát hạch vào năm 2020. Hiện tại, bộ đề 600 câu hỏi mới vẫn chưa được xuất bản
*** Bộ 600 câu hỏi sẽ được phát hành dạng sách ra thị trường vào tháng 9 năm nay. Giáo viên đào tạo lái xe cũng sẽ được tập huấn luật giao thông mới và phần mềm thi lý thuyết mới vào tháng 7.

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://dungquatiz.com/category/suc-khoe/

24 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *