Nguyên tắc cơ bản của Quản trị Doanh thu – Bài mở đầuGiới thiệu về chuỗi các Video chia sẻ về Nguyên tắc cơ bản của Quản trị Doanh thu – Nền tảng của Chiến lược quản trị doanh thu.
Mục đích của các video này là nhằm cung cấp kiến thức cốt lõi về các nguyên tắc cơ bản của quản trị doanh thu. Thông qua 4 phần chính với nhiều video chia sẻ, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào thế giới của quản trị doanh thu trong ngành khách sạn:
Phần thứ nhất, Làm quen với Quản trị Doanh thu
Phần thứ hai, Giới thiệu về Phân khúc khách hàng.
Phần thứ ba, Giới thiệu về Dự báo và lập Ngân sách.
Và phần thứ tư, Giới thiệu về Định giá và Chiến lược Quản trị doanh thu.
Hãy nhấn Subscribe để theo dõi các video tiếp theo nhé, và đừng quên theo dõi blog vaf FanPage của Hiểu Khách sạn nhé!

source: https://dungquatiz.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://dungquatiz.com/category/kinh-doanh/

3 Comments

  1. Duc Manh Nguyen October 9, 2019
  2. hien tran October 9, 2019
  3. Nguyen Van Son October 9, 2019

Leave a Reply