2 thoughts on “Viettel phát sóng trạm 5G đầu tiên của Việt Nam | VTC Now

  1. 5G là một bước tiến tới chế độ độc tài công nghệ toàn cầu. Xin vui lòng biết anh chị em Việt Nam. Đọc cuốn sách có tên 1984. Từ một người Anh trên Google dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *