7 thoughts on “Plugin Plural Eyes 4.0 Auto Syncing Audio And Video in Adobe Premiere Pro|Tự động đồng bộ Video

  1. Anh cho em hỏi cái ạ, em syn hết thì toàn xanh ok, nhưng lúc export ra thì nó báo Failed ạ? Lỗi nằm ở đâu vậy ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *