5 thoughts on “PHONG CUA 2 TẠI BÌNH QUỚI .SÀI GÒN .NGON TUYỆT.

  1. 🌼 HELLO CHỊ CAM THƠ*MR:ERIC NGUYỄN*CHỊ PHẠM LỆ HẰNG*🌼
    🌼 CHỊ NGUYỄN THẢO*MISS:KIM SA PHẠM*MISS:MEA NA*🌼
    🌼 ĐI ĂN CUA*1*CUA RANG MUỐI ỚT*2*CARI CUA*CƠM CHIÊN HẢI SẢN*
    🌼 RAU XÀO TỎI*🌼 ĂN NGON MIỆNG🌼🍷🍷🌼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *