12 thoughts on “Cụ bà bán đậu phộng ven đường ơ tây ninh

  1. các chư phật từ đây lựa tiển coi ai là đức hạnh hiền từ cuộc sàn sãi đó các bạn ơi. nên ta sống phải có tâm iu thương. bởi vậy phật có nói câu nấu lọc rành mới biết vàng thau ai thât tánh ai người dã tạo

  2. thời nầy phật hây hóa thân thử lòng người lắm nên các bạn phải sống cho ngây thẳng chơn chất. bởi vì phật tiên đang tiển lựa lọc lừa lòng người ngây thẳng. ai làm gì hưởng nấy làm tốt sẻ nhận lại điều tốt

  3. Thấy bà già z mà còn đi bán để mu Sinh nữa thật là tội quá chúc bà mạnh khỏe bua mai bán đất cảm ơn các bạn đã làm video này và chia sẻ cho mọi người xem

  4. Bà cụ bán đậu phộng ở Tây Ninh, chúc bà được nhiều sức khỏe, cảm ơn bạn cho mọi người xem video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *